[FIDES] KAI o nas

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Nie, 13 Gru 2009, 23:00:34 CET


Drodzy Państwo!

Dziękuję tą drogą ks. Arkadiuszowi Rakoczemu, rzecznikowi prasowemu FIDES. 
Załączam tekst umieszczony w serwisie komercyjnym KAI.

2009-12-13 10:09 Księgozbiór FIDES-u dostępny w europejskiej bibliotece 
cyfrowej

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES od 12
grudnia jest dostępny w portalu Europeana - europejskiej
multimedialnej bibliotece cyfrowej umożliwiającej korzystanie z
dziedzictwa kulturowego 27 państw Unii Europejskiej.
Na początek początek Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES dostarczyła
do Europeany 684 publikacje, w tym ok. 600 artykułów z czasopism i
całych zeszytów, 60 książek, 13 starych druków i inkunabułów (w tym
słynny Atlas Minor Mercatora) oraz 3 rozprawy doktorskie. Obiekty te
są dostępne do wyszukiwania dla wszystkich użytkowników portalu
Europeana.

Księgozbiór Wirtualny FIDES dostępny pod adresem:
http://digital.fides.org.pl - gromadzi i prezentuje zbiory
udostępnione rzez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz
utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.
W ciągu trzech lat działania odwiedziło go ponad milion czytelników.

- Taka wirtualna biblioteka jest szansą - na pokazanie szerokiemu
gronu czytelników wielu skarbów, które ze względów bezpieczeństwa
muszą być szczególnie chronione i są udostępniane tylko wąskiemu gronu
specjalistów - podkreśla przewodniczący Federacji Bibliotek
Kościelnych ks. dr Jerzy Witczak. Ponadto, jest to również szansa na
tanią, szybką i możliwie szeroką publikację prac współczesnych
naukowców i twórców, z którymi FIDES chętnie podejmie współpracę.

- Nasza biblioteka jest też szeroko otwarta dla parafii, które mogą w
tym miejscu publikować, rozpowszechniać i archiwizować dla potomności
swoje wydawnictwa (np. historię parafii, gazetki parafialne). Także
grupy parafialne i ruchy katolickie mogą rozpowszechniać i
archiwizować w ten sposób materiały formacyjne - zachęca ks. dr
Witczak.

Biblioteka wirtualna (cyfrowa) FIDES technicznie została uruchomiona
11 sierpnia 2006 r., w dzień liturgicznego wspomnienia św. Klary -
patronki nowoczesnych mediów, i nosi nazwę "Księgozbiór Wirtualny
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES".

Europeana, do której trafiły zbiory FIDES-u, to europejska
multimedialna biblioteka cyfrowa. Już w momencie jej inauguracji można
było uzyskać dostęp do ok. 2 mln książek, map, nagrań, fotografii,
dokumentów archiwalnych oraz obrazów i filmów pochodzących z zasobów
instytucji kulturalnych działających w 27 państwach członkowskich UE.

Europeana umożliwia korzystanie z europejskiego dziedzictwa: każdy,
kto interesuje się literaturą, sztuką, historią, architekturą, muzyką
lub filmem, otrzymał dostęp do zbiorów arcydzieł europejskich. Portal
ten dostępny jest we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Przedsięwzięciem zarządza Fundacja Europejskiej Biblioteki Cyfrowej,
zrzeszająca najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek,
archiwów, muzeów, archiwów audiowizualnych i instytucji kulturalnych.
Za siedzibę Europeany obrano niderlandzką bibliotekę narodową,
Koninklijke Bibliotheek.

Zasoby sieciowej biblioteki pochodzą z około tysiąca organizacji
kulturalnych z całej Europy. Cyfrowy zapis obiektów dostarczyły
chociażby paryski Luwr oraz amsterdamskie Rijksmuseum. Ważne dokumenty
zostały również udostępnione przez archiwa państwowe, natomiast
Francuski Narodowy Instytut Sztuk Audiowizualnych (INA) sporządził 80
tysięcy zapisów programów
awo, jw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 grudnia 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Więcej informacji o liście Fides-lista