[FIDES] Informacja z Biblioteki UPJPII

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Wto, 4 Paź 2011, 23:22:08 CEST


Śp. Pan Profesor Tytus Górski

Z głębokim żalem informujemy, że 30 września 2011 r. zmarł
śp. Pan Profesor Tytus Górski, wieloletni dyrektor Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie(fot. Studia i rozprawy ofiarowane Profesorowi Tytusowi Górskiemu, WNPAT, Kraków, 2003)

Pan Profesor Tytus Górski urodził się 30.08.1922 w Inowrocławiu, zmarł 30.09.2011 w Biskupicach, k. Krakowa. Studiował na: Uniwersytecie Jagiellońskim (1945-1950) oraz w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie (1968-1972). Był cenionym wykładowcą języka łacińskiego i greckiego oraz archeologii chrześcijańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w krakowskich seminariach duchownych i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1971 - 1989 był dyrektorem Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego, następnie Biblioteki PAT, a do 2000 roku jej konsultantem naukowym. Został odznaczony komandorią papieskiego orderu Św. Sylwestra, a także odznaką "Zasłużony dla Papieskiej Akademii Teologicznej"..

Odszedł od nas Człowiek o olbrzymiej wiedzy i erudycji, ceniony naukowiec i wychowawca wielu pokoleń krakowskich studentów i kleryków, niezwykle zasłużony dla Kościoła Krakowskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Zachowamy Go w swojej Pamięci.

Rodzinie Zmarłego, a szczególnie Pani mgr inż. Dorocie Górskiej, kustosz Biblioteki UPJPII składamy wyrazy szczerego współczucia.

Pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

P.S. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Rząsce - 8 października 2011 r. o godz. 13.


-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20111004/44f32d1f/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nie znany
Type: image/jpeg
Size: 4636 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20111004/44f32d1f/attachment.jpeg>


Więcej informacji o liście Fides-lista