[FIDES] Biblioteka Im Jana Pawla II w Legnicy zyczy...

Bogusław Drożdż drozdz w perspectiva.pl
Pon, 23 Gru 2013, 11:30:51 CET


Boże Narodzenie 2013 

Papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. jaką odprawił dla uczestników Dnia Evangelium Vitae (Ewangelia Życia) powiedział: 

 

„Jezus przynosi nam życie Boga, Duch Święty wprowadza nas i utrzymuje w życiodajnej relacji prawdziwych dzieci Bożych. Jednak często doświadczamy, że człowiek nie wybiera życia, nie przyjmuje „Ewangelii życia”, ale daje się kierować ideologiami i logikami, które stawiają przeszkody życiu, które go nie szanują, ponieważ są podyktowane egoizmem, interesami, zyskiem, żądzą władzy, przyjemności, a nie miłością i dążeniem do dobra drugiej osoby. Stałą iluzją jest chęć budowania świata bez Boga, bez życia i miłości Boga – nowej wieży Babel. Sprawia to, że miejsce Boga żywego zajmują ludzkie, efemeryczne bożki, dające upojenie chwilą wolności, ale które w ostateczności prowadzą do nowego zniewolenia i śmierci.

Spójrzmy na Boga, jako Boga życia, spójrzmy na Jego prawo, na orędzie Ewangelii, jako na drogę wolności i życia. Bóg Żyjący czyni nas wolnymi! Powiedzmy „tak” miłości, a „nie” egoizmowi, powiedzmy „tak” życiu, a „nie” śmierci, powiedzmy „tak” wolności, a „nie” zniewoleniu. Jednym słowem, powiedzmy „tak” Bogu, który jest miłością, życiem
i wolnością, który nigdy nie zawodzi”.

 

Prawda o życiu jest szczególnie widoczna w okresie Świąt Narodzenia Pańskiego. Jezus rodzi się Człowiekiem, aby dać nam wszystkim życie: życie, które się nie kończy; życie, które zakotwiczone jest w Boskim Życiu. Tej świadomości z serca życzymy i o nią się modlimy i sami prosimy o modlitwę. 

Serdecznie pozdrawiamy

z Biblioteki im. Jana Pawła II w Legnicy

podpis

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131223/788b622c/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 20323 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131223/788b622c/attachment.jpg>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2675 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131223/788b622c/attachment-0001.jpg>


Więcej informacji o liście Fides-lista