[FIDES] Dublety

Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieznie biblioteka w pwsd.gniezno.pl
Wto, 26 Lis 2013, 20:11:49 CET


Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie  w 
swych zbiorach posiada nie pełne komplety czasopism. Jeżeli któraś z 
bibliotek była zainteresowana którymiś numerami prosimy o informację 
e-mailową, o jakie numery chodzi. Następnie nasza biblioteka dokona 
analizy stanu i gdy dany numer będzie na stanie niezwłocznie zostanie 
przesłany, a oto lista:

Concilium, Communio, Collectanea Theologica, Colloqiua Theologica 
Adalbertina, Biuletyn Ekumeniczny, Chrześcijanin w Świecie, Znak, Więź, 
Studia Theologica Varsaviensia, Novum, Nowa Biblioteka Kaznodziejska, 
Prawo Kanoniczne, Zeszyty Naukowe KUL, Znaki Czasu, Współczesna Ambona, 
Literatura na Świecie, Przegląd Homiletyczny, Ateneum Kapłańskie, 
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, W Drodze, Miesięcznik Literacki, 
Euhemer, Ethos, Prąd, Wiedza i Życie, Miesięcznik Problemy, Pismo, 
Losservatore Romano, Katecheta , Seminare, Kółko Różańcowe, Studia 
Lednickie, Studia Clardmontana, Studia Gnesnensia, Studia Humanistyczne, 
Psychologia Wychowawcza, Civitas, Przegląd Humanistyczny, Przegląd 
Biblioteczny, Przegląd Bydgoski, Nukleonika, Nowe Drogi, Nowe Czasy, 
Państwo i Prawo, Przegląd Katechetyczny, Roczniki Filozoficzne, Homo 
Dei, Horyzonty Wychowania Dobry Pasterz, Zeszyty Historyczne, Wychowanie 
Fizyczne i Sport, Wszechświat, Twórczość, Przegląd Zachodni, polski 
Przegląd Dyplomatyczny, Pamiętnikarstwo Polskie, Roczniki Związku 
Akademickich Kół Misyjnych, Roczniki Katolickie, Ruch Biblijny i 
Liturgiczny, Studia Polonijne, Studia Bydgoskie, Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne, Życie Katolickie, Wiara i Odpowiedzialność, Z Pomocą 
Rodzinie, Życie i Myśli, Wiadomości Duszpasterskie, Salvator, Saeculum 
Christianum, Światło Narodów, Ruch Charytatywny, Studia Włocławskie, 
Studia Warmińskie, Studia Pelplińskie, Przegląd Powszechny, Msza Święta, 
Nasza Przeszłość, Chrześcijanin w Świecie, Słowo wśród nas, Studia 
Płockie, Częstochowskie studia Teologiczne, Zło w świecie, Studia 
Gdańskie, Analecta Cracoviensia, Wiadomości Archidiecezji 
Gnieżnieńskiej, Rycerz Niepokalanej, Trzecie Tysiąclecie, Summarium, 
Społeczeństwo, Filomata, Apostolstwo Chorych, Annales Missiologici 
Posnanienses, Kwartalnik Historyczny.

Serdecznie pozdrawiamy.

Szczęść Boże.


Więcej informacji o liście Fides-lista