[FIDES] Dublety

bwsd.radom_gmail.com bwsd.radom w gmail.com
Śro, 27 Lis 2013, 11:10:33 CET


W odpowiedzi na przekazaną informację o dubletach czasopism zwracamy się z 
prośbą o przekazanie do naszej biblioteki, drogą wymiany 
międzybibliotecznej, o ile jest to możliwe, czasopisma: "Studia Warmińskie" 
tomy od 33 (1996) do 49 (2012).

      Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Ks. Daniel Swend
Dyrektor Biblioteki WSD w Radomiu
--------------------------------------------------------------------
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu
ul. Młyńska 23/25  26-612 R a d o m
tel. 0(48) 33 09 131; 33 09 133 fax 0(48) 33 09 142
 ----- Original Message ----- 
From: "Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieznie" 
<biblioteka w pwsd.gniezno.pl>
To: "fides-lista" <fides-lista w fides.org.pl>
Sent: Tuesday, November 26, 2013 8:11 PM
Subject: [FIDES] Dublety


Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w
swych zbiorach posiada nie pełne komplety czasopism. Jeżeli któraś z
bibliotek była zainteresowana którymiś numerami prosimy o informację
e-mailową, o jakie numery chodzi. Następnie nasza biblioteka dokona
analizy stanu i gdy dany numer będzie na stanie niezwłocznie zostanie
przesłany, a oto lista:

Concilium, Communio, Collectanea Theologica, Colloqiua Theologica
Adalbertina, Biuletyn Ekumeniczny, Chrześcijanin w Świecie, Znak, Więź,
Studia Theologica Varsaviensia, Novum, Nowa Biblioteka Kaznodziejska,
Prawo Kanoniczne, Zeszyty Naukowe KUL, Znaki Czasu, Współczesna Ambona,
Literatura na Świecie, Przegląd Homiletyczny, Ateneum Kapłańskie,
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, W Drodze, Miesięcznik Literacki,
Euhemer, Ethos, Prąd, Wiedza i Życie, Miesięcznik Problemy, Pismo,
Losservatore Romano, Katecheta , Seminare, Kółko Różańcowe, Studia
Lednickie, Studia Clardmontana, Studia Gnesnensia, Studia Humanistyczne,
Psychologia Wychowawcza, Civitas, Przegląd Humanistyczny, Przegląd
Biblioteczny, Przegląd Bydgoski, Nukleonika, Nowe Drogi, Nowe Czasy,
Państwo i Prawo, Przegląd Katechetyczny, Roczniki Filozoficzne, Homo
Dei, Horyzonty Wychowania Dobry Pasterz, Zeszyty Historyczne, Wychowanie
Fizyczne i Sport, Wszechświat, Twórczość, Przegląd Zachodni, polski
Przegląd Dyplomatyczny, Pamiętnikarstwo Polskie, Roczniki Związku
Akademickich Kół Misyjnych, Roczniki Katolickie, Ruch Biblijny i
Liturgiczny, Studia Polonijne, Studia Bydgoskie, Studia i Dokumenty
Ekumeniczne, Życie Katolickie, Wiara i Odpowiedzialność, Z Pomocą
Rodzinie, Życie i Myśli, Wiadomości Duszpasterskie, Salvator, Saeculum
Christianum, Światło Narodów, Ruch Charytatywny, Studia Włocławskie,
Studia Warmińskie, Studia Pelplińskie, Przegląd Powszechny, Msza Święta,
Nasza Przeszłość, Chrześcijanin w Świecie, Słowo wśród nas, Studia
Płockie, Częstochowskie studia Teologiczne, Zło w świecie, Studia
Gdańskie, Analecta Cracoviensia, Wiadomości Archidiecezji
Gnieżnieńskiej, Rycerz Niepokalanej, Trzecie Tysiąclecie, Summarium,
Społeczeństwo, Filomata, Apostolstwo Chorych, Annales Missiologici
Posnanienses, Kwartalnik Historyczny.

Serdecznie pozdrawiamy.

Szczęść Boże.
_______________________________________________
Lista dyskusyjna Federacji FIDES
Fides-lista w fides.org.pl
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista Więcej informacji o liście Fides-lista