[FIDES] ws. dubletów czasopism z Gniezna

Biblioteka Diecezjalna biblioteka w bdsandomierz.pl
Śro, 27 Lis 2013, 15:22:49 CET


Szczęść Boże
z oferowanych czasopism w załączniku wypisaliśmy nasze braki, chętnie 
przyjmiemy lub wymienimy za książki z naszej ogromnej listy dubletów 
książek. (oba pliki w załączniku).


D. Rejman, Sandomierz Biblioteka Diecezjalna

Dnia 2013-11-26 21:01 Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gnieznie napisał(a):

>Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie  w 
>swych zbiorach posiada nie pełne komplety czasopism. Jeżeli któraś z 
>bibliotek była zainteresowana którymiś numerami prosimy o informację 
>e-mailową, o jakie numery chodzi. Następnie nasza biblioteka dokona 
>analizy stanu i gdy dany numer będzie na stanie niezwłocznie zostanie 
>przesłany, a oto lista:
>
>Concilium, Communio, Collectanea Theologica, Colloqiua Theologica 
>Adalbertina, Biuletyn Ekumeniczny, Chrześcijanin w Świecie, Znak, Więź, 
>Studia Theologica Varsaviensia, Novum, Nowa Biblioteka Kaznodziejska, 
>Prawo Kanoniczne, Zeszyty Naukowe KUL, Znaki Czasu, Współczesna Ambona, 
>Literatura na Świecie, Przegląd Homiletyczny, Ateneum Kapłańskie, 
>Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, W Drodze, Miesięcznik Literacki, 
>Euhemer, Ethos, Prąd, Wiedza i Życie, Miesięcznik Problemy, Pismo, 
>Losservatore Romano, Katecheta , Seminare, Kółko Różańcowe, Studia 
>Lednickie, Studia Clardmontana, Studia Gnesnensia, Studia Humanistyczne, 
>Psychologia Wychowawcza, Civitas, Przegląd Humanistyczny, Przegląd 
>Biblioteczny, Przegląd Bydgoski, Nukleonika, Nowe Drogi, Nowe Czasy, 
>Państwo i Prawo, Przegląd Katechetyczny, Roczniki Filozoficzne, Homo 
>Dei, Horyzonty Wychowania Dobry Pasterz, Zeszyty Historyczne, Wychowanie 
>Fizyczne i Sport, Wszechświat, Twórczość, Przegląd Zachodni, polski 
>Przegląd Dyplomatyczny, Pamiętnikarstwo Polskie, Roczniki Związku 
>Akademickich Kół Misyjnych, Roczniki Katolickie, Ruch Biblijny i 
>Liturgiczny, Studia Polonijne, Studia Bydgoskie, Studia i Dokumenty 
>Ekumeniczne, Życie Katolickie, Wiara i Odpowiedzialność, Z Pomocą 
>Rodzinie, Życie i Myśli, Wiadomości Duszpasterskie, Salvator, Saeculum 
>Christianum, Światło Narodów, Ruch Charytatywny, Studia Włocławskie, 
>Studia Warmińskie, Studia Pelplińskie, Przegląd Powszechny, Msza Święta, 
>Nasza Przeszłość, Chrześcijanin w Świecie, Słowo wśród nas, Studia 
>Płockie, Częstochowskie studia Teologiczne, Zło w świecie, Studia 
>Gdańskie, Analecta Cracoviensia, Wiadomości Archidiecezji 
>Gnieżnieńskiej, Rycerz Niepokalanej, Trzecie Tysiąclecie, Summarium, 
>Społeczeństwo, Filomata, Apostolstwo Chorych, Annales Missiologici 
>Posnanienses, Kwartalnik Historyczny.
>
>Serdecznie pozdrawiamy.
>
>Szczęść Boże.
>_______________________________________________
>Lista dyskusyjna Federacji FIDES
>Fides-lista w fides.org.pl
>http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista
>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: czasopisma_braki.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 15450 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131127/f1f9aa27/attachment.docx>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Kopia_dublety_magazyn_nr_6_ciag_dalszy.xls
Type: application/octet-stream
Size: 1332736 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131127/f1f9aa27/attachment.obj>


Więcej informacji o liście Fides-lista