[FIDES] Odp: Wymiana

Papieska Unia Misyjna pum w missio.org.pl
Pią, 11 Paź 2013, 13:27:15 CEST


>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
> http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista
Pochwalony Jezus Chrystus,

zwracam się z uprzejmą prośbą czy w ramach wymiany można otrzymać 
dublety przedwojennych czasopism pod tytułem:

1.  "Roczniki  Dzieła Rozkrzewiania Wiary", które było wydawane w 
Poznaniu w latach Od 1863 - 1891 r. , a nastepnie  w Krakowie w latach 
1892 -1921

2. "Pobudka Misyjna" - organ Towarzystwa Misyjnego archidiecezji 
gnieźnieńsko-poznańskiej  lata 1925-1927

3."Roczniki  Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary",   lata 1929-1939, 
Poznań


Jesteśmy zaintereowani nawet pojedynczymi egzemplarzami, gdyż dla naszej 
biblioteki o specyfice misyjnej i misjologicznej te czasopisma są niezbędne


z wyrazami wdzięczności

Grażyna Ruchlewicz
  biblioteka Papieskich Dzieł Misyjnych
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131011/e8643dcf/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista