[FIDES] Projekt wspólnego katalogu Koha

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Pią, 18 Paź 2013, 17:20:41 CEST


Czcigodni i Szanowni Dyrektorzy/Kierownicy/Osoby odpowiedzialne za biblioteki FIDES!

Zgodnie z ustaleniami – podjętymi podczas Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu, i zgodnie z rekomendacją Zarządu – chcemy zorganizować spotkanie bibliotek zainteresowanych udziałem we wspólnym projekcie katalogowym. Po kilku latach analiz i doświadczeń Zarząd proponuje wykorzystanie programu Koha i stworzenie jednego centralnego katalogu (lub kilku wspólnych katalogów?), w pełni zintegrowanego z NUKAT i wykorzystującego kartoteki wzorcowe, zarówno formalne jak i przedmiotowe. Przypominam, że o plusach i minusach takiego rozwiązania mówił we Wrocławiu o. Janusz Kaczmarek, a jego prezentację można zobaczyć tutaj: http://www.fides.org.pl/prezentacje/walne_19_Kaczmarek.pps

Po tym spotkaniu oczekiwalibyśmy już deklaracji co do udziału w dalszych pracach, także we współfinansowaniu w przyszłości tego projektu. Zostałby też sporządzony protokół zgodności i rozbieżności oczekiwań uczestników, który byłby podstawą do dalszych dyskusji i uzgodnień. Dlatego w spotkaniu powinny brać udział zarówno osoby „decyzyjne”, czyli dyrektorzy, jak i osoby odpowiedzialne za katalog, „bibliotekarze systemowi” (tam, gdzie takiej funkcji nie pełni dyrektor). 

Bardzo proszę o zgłaszanie się, w terminie do 25 października, osób odpowiedzialnych – na adres: witczak w pwt.wroc.pl. Następnie już tylko w gronie tych osób ustalimy termin i miejsce spotkania. Jest oczywiste, że projekt ma charakter długotrwały i nie obejmie wszystkich bibliotek jednocześnie, a zatem będzie istniała możliwość dołączenia do niego w przyszłości. Tym niemniej, ponieważ zasady działania katalogu, zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne, będą uzgadniane  teraz, biblioteki, które chcą mieć wpływ na kształt projektu, nie powinny odkładać decyzji na nieokreśloną przyszłość. Ponadto powinniśmy i chcielibyśmy wiedzieć, jaka będzie skala tego projektu, jakie zatem potrzeby i rozkład kosztów. Im więcej uczestników, tym koszty jednostkowe byłyby w ostatecznym rozrachunku mniejsze.

Z najlepszymi pozdrowieniami
ks. Jerzy Witczak

_________________________________

ks. dr Jerzy Witczak
dyrektor Biblioteki PWT i MWSD
administrator sieci komputerowej
e-mail: witczak w pwt.wroc.pl
tel. 713 214 171 w. 50, 605 628 970
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pl. Katedralny 14, 50-329 WROCŁAW
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20131018/a33c37d8/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista