[FIDES] posiedzenie Zarządu

Tomasz Garwoliński tomgar w uwm.edu.pl
Czw, 5 Lut 2015, 10:15:32 CET


Szanowni Państwo,
w dniach 3-4 lutego Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES spotkał 
się na posiedzeniu w Warszawie, w gościnnym klasztorze Ojców Kapucynów. 
Omawialiśmy wiele różnych spraw dotyczących naszej Federacji i w ogóle 
bibliotek kościelnych, a wśród nich m.in.:
- temat konserwacji zbiorów bibliotecznych, a szczególnie starych 
druków; wobec różnic w podejściu do prac restauratorskich stwierdzono 
zgodnie, że należałoby zorganizować szkolenie na ten temat dla 
bibliotekarzy kościelnych
- przyjęcie do FIDES Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej im. ks. J. Jabłońskiego w Poznaniu, reprezentowanej przez 
ks. Pawła Melczewskiego TChr.
- uchwałę o ustanowieniu kierownika Centralnego Katalogu Bibliotek 
Kościelnych; został nim ks. Jerzy Witczak
- sprawę Centralnego Katalogu Bibliotek Kościelnych i programu 
bibliotecznego Koha (ale dużo by tu pisać na ten temat; będzie on 
szerzej omówiony na Walnym Zgromadzeniu)
- oddelegowanie ze strony Zarządu p. Bogumiły Warząchowskiej i ks. 
Tomasza Garwolińskiego do spraw organizacji Walnego Zgromadzenia, które 
w tym roku odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II w pierwszym tygodniu września
- konieczność zarezerwowania podczas Walnego Zgromadzenia większej 
ilości czasu na sprawy wewnętrzne FIDES i dołożenie większych starań, 
aby wszelkie działania były podejmowane zgodnie ze statutem
- "Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych": konieczność większego 
zaktywizowania bibliotekarzy kościelnych w powstawanie artykułów; 
sprzedaż naszego półrocznika jest możliwa dzięki Drukarni J. i J. 
Maciejewscy z Przasnysza (może wystawiać fakturę VAT); minęło już 20 lat 
istnienia naszego periodyku - wchodzimy w 21 rok, a przygotowywany jest 
obecnie numer 40!
To tylko niektóre sprawy, które omawialiśmy. Cały protokół z posiedzenia 
Zarządu będzie opublikowany w numerze 2 (41) 2015.
W imieniu całego Zarządu pozdrawiam Księży, Siostry i wszystkich Państwa.

ks. Tomasz Garwoliński
Sekretarz Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDESWięcej informacji o liście Fides-lista