[FIDES] Dublety

biblioteka w pwsd.gniezno.pl biblioteka w pwsd.gniezno.pl
Pią, 27 Mar 2015, 16:09:43 CET


Szczęść Boże!

Biblioteka Prymasowskiego Seminarium w Gnieźnie dysponuje dubletami 
poniższych pozycji.
Gdyby ktoś był zainteresowany prosimy o kontakt. Koszt przesyłki 
poniesie zamawiający.

- Przewodnik katolicki, rok 1932;1959;1958;1975;1966;1963;1960;1961;1957 
(oprawny).
- Rycerz Niepokalanej 1982-1991(oprawny) oraz 1992-2003 (nieoprawny).
- J.Danielou, Historia Kościoła 1/5 1986
- F. Bączkiewicz, Prawo kanoniczne 1/3 1957
- Historia Kośioła w Polsce 1/2 1974
- Nauczanie pasterskie t. 1,4,6,7
- Polscy święci t. 2-10, 12
- Dokumenty nauki społ. Kościoła 1/2 1987
-Martyrologium polskiego duchowieństwa t. 1/4 1977 ATK
- Glemp J., Kościół i Polonia; Kościół na drogach Ojczyzny; Przez 
sprawiedliwość;          Ku miłości;Boże coś Polskę; O Eucharystii; 
Lexiculum prawa rzymskiego
- Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974
-Pismo Święte NT w 12 tomach pod red. Dąbrowskiego, Pallottinum 1958, 
1979
- Dzieje teologii katolickiej w Polsce t. 13
- Katolicyzm od A do Z
- Dzieje Przymierza
- Słownik polskich teologów 1/6
- Posoborowe prawodastwo Kościoła
- Chrześcijanie 1-17
- Prawo kanoniczne w okresie odnowy posoborowej
- Hórn, Nauka Chrystusa 1/6
- Bochenek, Zarys ascetyki 1972
- Umiński, Historia Kościoła t. 12
- Nadolski, Liturgika t. 1
- Gnitton, Kościół współczesny
- Pawlak, Prawo kanoniczne t. 3
- Adamski, Małżeństwo i rodzina
- Grzegorz z Nazjanzu, Listy
- Wysocki, Rytuał rodziny
- Zychiewicz, Kohelet, Hiob, Syracydes
- Zdybicka, Człoowiek i religia
- Sobański, Kościół jako podmiot prawa
- Państwowe prawo wyznaniowe PRL do r. 1977
- Filas, Święty Józef

proszę o kontakt
kl. Bartłomiej KotWięcej informacji o liście Fides-lista