[FIDES] FIDKAR FIDES - stan aktualny

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Sob, 20 Lut 2016, 11:39:28 CET


Drodzy Państwo,

Na początku drugiego semestru roku akademickiego (bo głównie służymy studentom, klerykom i profesorom) chcemy sprawdzić działanie naszej multiwyszukiwarki FIDKAR FIDES. Pozostaje ona nadal ważnym uzupełnieniem wspólnego katalogu FIDES, łączącego 12 bibliotek, jak i katalogu NUKAT, do którego należy już 21 bibliotek FIDES oraz jedna za pośrednictwem swojej biblioteki głównej (WT UŚ w Katowicach).

Aktualnie do FIDKARA podłączonych jest 35 pojedynczych katalogów, w tym jeden spoza FIDES (PWT w Poznaniu). 20 baz podłączonych jest online a pozostałych 15 udostępniane jest z serwera FIDES. Dziękuję wszystkim za starania, by połączenia działały i by były aktualizowane bazy umieszczone na naszym serwerze.

Niestety, są i problemy, które dobrze by było naprawić. Na załączonym zrzucie z ekranu widzą Państwo stan z dnia dzisiejszego. Nie działają cztery połączenia online, w tym z BU KUL. Jedenaście baz na serwerze FIDES jest starszych niż rok, co stawia pod znakiem zapytania ich przydatność. Także ciągle brak wielu innych bibliotek FIDES. Brakuje nam bardzo katalogu Biblioteki Bobolanum – może udałoby się udostępnić go przez Z39.50? 

Bardzo proszę o zainteresowanie się naszym wspólnym “katalogiem rozproszonym”. To jest nasz statutowy cel istnienia Federacji: tworzenie i administrowanie komputerową, ogólnopolską siecią bibliotek kościelnych (Art. 7c Statutu).

Warto sobie przypomnieć, że nie ma w naszym Statucie żadnych innych celów i środków oprócz komputeryzacji. Cytuję cały Art. 7:

„Mając na względzie szerokie oddziaływanie słowa drukowanego na wychowanie, kształtowanie postaw osobistych i rozszerzanie orędzia ewangelicznego, dla zapewnienia skutecznych środków dla rozszerzania tego oddziaływania, Federacja realizuje swe cele poprzez:

a) prowadzenie działalności badawczej i studiów nad zastosowaniem nowych technik w pracach bibliotecznych;

b) koordynację prac nad komputeryzacja prac bibliotecznych;

c) tworzenie i administrowanie komputerową, ogólnopolską siecią bibliotek kościelnych;

d) tworzenie użytecznych standardów przy komputeryzacji czynności bibliotecznych;

e) pomoc poszczególnym bibliotekom we wdrażaniu systemu komputerowego i innych form unowocześnienia ich pracy;

f) stymulowanie prac nad tworzeniem komputerowych bibliografii i katalogów piśmiennictwa teologicznego i nauk pokrewnych;

g) szkolenia pracowników bibliotek w zakresie pracy w systemie komputerowym oraz innych nowoczesnych metod pracy;

h) obligatoryjną wymianę informacji między członkami o stanie prowadzonych indywidualnie prac nad komputeryzacją;

i) popularyzację doświadczeń prowadzoną w formie spotkań, konferencji i działalności wydawniczej;

j) zdobywanie środków materialnych na działalność własną oraz wspieranie działań poszczególnych bibliotek i osób prawnych, do których one należą, mających na celu indywidualne uzyskiwanie środków na komputeryzację i wdrażanie postępu technicznego.” 


Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!
ks. Jerzy Witczak


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20160220/56f550a3/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fidkar_2016_02_20.jpg
Type: image/jpeg
Size: 262469 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20160220/56f550a3/attachment.jpg>


Więcej informacji o liście Fides-lista