[FIDES] zebranie Zarządu

Tomasz Garwoliński tomgar w uwm.edu.pl
Czw, 25 Lut 2016, 22:54:22 CET


Szanowni Państwo, w dniach 24-25 lutego br., w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Protokół - 
jak zwykle - będzie wydrukowany w "Fides. Biuletynie Bibliotek 
Kościelnych" 2,2016. Teraz jednak chcę przedstawić skrótowo główne 
sprawy, którymi Zarząd się zajął:
1/ Odwiedziliśmy Panią Prof. Katarzynę Materską, dyrektora Biblioteki 
UKSW, która będzie gospodarzem XXII Walnego Zgromadzenia Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES w dniach 12-14 września. Omówiliśmy kilka 
kwestii związanych z naszym wrześniowym spotkaniem.Uczestnicy obrad 
znajdą zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce”. 
Ponieważ Walne Zgromadzenie odbędzie się 25 lat od rozpoczęcia wspólnej 
komputeryzacji bibliotek kościelnych, podczas obrad wrócimy do idei 
współpracy w realizacji tego dzieła, dla którego Federacja została 
powołana. Postulowano, by mówić o nowych technikach, sieci współpracy, 
możliwościach wyszukiwawczych oraz centralnym katalogu zbiorów polskich 
bibliotek naukowych NUKAT. Odbędzie się ogólna sesja z udziałem 
zaproszonych gości i prelegentów, a także sesje warsztatowe dla 
mniejszych grup. Omówione zostaną m.in. nowe sposoby organizacji wiedzy, 
zagadnienie języków informacyjno-wyszukiwawczych i deskryptorów oraz 
korzyści ze współpracy z NUKAT. Swój udział w Walnym Zgromadzeniu 
zadeklarował ks. Krzysztof Gonet, inicjator powstania FIDES. Razem z ks. 
Jerzym Witczakiem opowiedzą o początkach istnienia Federacji. Część 
warsztatową zajęłyby m.in. następujące zagadnienia: przygotowanie bazy 
MAK do przejścia do programu Koha oraz pokaz możliwości programu Koha.

Jak więc widać, w tym roku Walne Zgromadzenie będzie miało bardziej 
wymiar praktyczny, co było postulatem i oczekiwaniem wielu. Oczywiście 
znajdzie się czas na sprawy Federacji oraz na przeprowadzenie wyborów na 
nową kadencję. Uczestnicy zwiedzą również Centrum NUKAT i Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego.

2/Podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia padła propozycja 
zorganizowania warsztatów dotyczących starych druków i konserwacji. Już 
teraz mogę zapowiedzieć, że odbędą się one 18-19 kwietnia 2016 roku w 
Toruniu. Warsztaty przeprowadzą pracownicy Zakładu Konserwacji Papieru i 
Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Żeby stopniować 
napięcie, więcej informacji podam prawdopodobnie. Warto już zarezerwować 
sobie czas...
3/Poruszone zostały sprawy „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. 
Redaktor naczelna Bogumiła Warząchowska omówiła zawartość numeru 1,2016 
(materiały wracają już po korekcie językowej i niebawem zostaną 
przekazane do składu) i projekt układu materiałów do numeru 2,2016 oraz 
poinformowała, że będą dodawane do artykułów streszczenia w języku 
polskim oraz bibliografia załącznikowa. Sukcesem jest umieszczenie 
„Fides” na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Przyznane mu zostało 5 punktów. P. Warząchowska na 
listę dyskusyjną wyśle wkrótce ankietę dotyczącą profilu pisma i 
zainteresowania różnymi tematami, które mogłyby być poruszane w periodyku.
4/Ks. Jerzy Witczak zapowiedział, że niebawem nastąpią zmiany na stronie 
internetowej Federacji FIDES związane z koniecznością aktualizacji 
oprogramowania Joomla.

5/ Ksiądz Przewodniczący poinformował, że podczas konferencji 
organizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL 29 lutego 2016 roku 
wygłosi referat /25 lat komputeryzacji bibliotek kościelnych – dorobek 
Federacji FIDES/. W konferencji weźmie również udział p. Bogumiła 
Warząchowska.


Pozdrawiam serdecznie wszystkich członków Federacji

ks. Tomasz Garwoliński
sekretarz

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20160225/b4a00648/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista