[FIDES] Fw: Fw: Fw: [Fides-Z] Ankieta

s_roberta w interia.pl s_roberta w interia.pl
Pią, 15 Lip 2016, 14:59:46 CEST


Pani Bogusiu, bardzo przepraszam, że nie wysyłam wypełnionej ankiety, po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, a taki jest wymóg, żeby przejść dalej.pozdrawiams. RobertaOd: "Bogumiła Warząchowska" <bogumila.warzachowska w us.edu.pl>Do: fides-lista w fides.org.pl; Wysłane: 10:58 Poniedziałek 2016-07-11Temat: [FIDES] Fw:  Fw:  Fw: [Fides-Z] Ankieta> 
> 
> PRZYPOMNIENIE!!!!!
> 
> Bardzo proszę Państwa o sprawne i rzetelne wypełnienie ankiety do 15 lipca
> 2016 r.
> 
> Szanowni Państwo,
> zgodnie z ustaleniami na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w Lublinie Zarząd
> Federacji przygotował ankietę, która pomoże nam w redagowaniu naszego pisma.
> Zważywszy na to, że w ostatniej ocenie ministerialnej czasopismo uzyskało 5
> punktów, jesteśmy zobowiązani do utrzymania dobrego poziomu
> Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej czasopisma „Fides
> Biuletyn Bibliotek Kościelnych” adresowanego przede wszystkim do
> bibliotekarzy bibliotek kościelnych, bibliotekarzy różnych typów bibliotek,
> osób zawodowo i naukowo zajmujących się informatologią, bibliologią i
> teologią oraz naukami pokrewnymi. Celem badania jest poznanie Państwa opinii
> o wydawanym przez nas półroczniku. Zebrane sugestie, uwagi, wskazówki i
> spostrzeżenia pomogą w dostosowaniu tytułu i treści pisma do Państwa potrzeb
> i oczekiwań.
> Dyrektorów i Kierowników Bibliotek prosimy o przekierowanie linka doswoich
> pracowników z prośbą o wypełnienie ankiety przez jak największą liczbę osób.
> Wyniki ankiety będą omówione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Federacji
> Bibliotek Kościelnych Fides, które odbędzie się we wrześniu w Warszawie.
> Z wyrazami szacunku
> Bogumiła Warząchowska
> 
> Link do ankiety: http://goo.gl/forms/wn5zWSNjDX
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna Zarządu FIDES
> Fides-b w fides.org.pl
> http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-b
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
> http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
> http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista 
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna Federacji FIDES
> Fides-lista w fides.org.pl
> http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-lista
> 
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20160715/97a147ae/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista