[FIDES] Fw: [Fides-Z] Ankieta

Bogumiła Warząchowska bogumila.warzachowska w us.edu.pl
Śro, 15 Cze 2016, 08:45:39 CEST


Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w Lublinie Zarząd 
Federacji przygotował ankietę, która pomoże nam w redagowaniu naszego pisma.
Zważywszy na to, że w ostatniej ocenie ministerialnej czasopismo uzyskało 5 
punktów, jesteśmy zobowiązani do utrzymania dobrego poziomu
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej czasopisma „Fides 
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” adresowanego przede wszystkim do 
bibliotekarzy bibliotek kościelnych, bibliotekarzy różnych typów bibliotek, 
osób zawodowo i naukowo zajmujących się informatologią, bibliologią i 
teologią oraz naukami pokrewnymi. Celem badania jest poznanie Państwa opinii
o wydawanym przez nas półroczniku. Zebrane sugestie, uwagi, wskazówki i 
spostrzeżenia pomogą w dostosowaniu tytułu i treści pisma do Państwa potrzeb 
i oczekiwań.
Dyrektorów i Kierowników Bibliotek prosimy o przekierowanie linka doswoich 
pracowników z prośbą o wypełnienie ankiety przez jak największą liczbę osób.
Wyniki ankiety będą omówione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Federacji 
Bibliotek Kościelnych Fides, które odbędzie się we wrześniu w Warszawie.
Bardzo proszę Państwa o sprawne i rzetelne wypełnienie ankiety do końca 
czerwca.
Z wyrazami szacunku
Bogumiła Warząchowska

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/wn5zWSNjDX

_______________________________________________
Lista dyskusyjna Zarządu FIDES
Fides-b w fides.org.pl
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-b Więcej informacji o liście Fides-lista