[FIDES] Fw: [Fides-Z] Ankieta

Bogumiła Warząchowska bogumila.warzachowska w us.edu.pl
Pią, 24 Cze 2016, 13:29:39 CEST


WAŻNE!!!!!!

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w Lublinie Zarząd
Federacji przygotował ankietę, która pomoże nam w redagowaniu naszego pisma.
Zważywszy na to, że w ostatniej ocenie ministerialnej czasopismo uzyskało 5
punktów, jesteśmy zobowiązani do utrzymania dobrego poziomu
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej czasopisma „Fides
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” adresowanego przede wszystkim do
bibliotekarzy bibliotek kościelnych, bibliotekarzy różnych typów bibliotek,
osób zawodowo i naukowo zajmujących się informatologią, bibliologią i
teologią oraz naukami pokrewnymi. Celem badania jest poznanie Państwa opinii
o wydawanym przez nas półroczniku. Zebrane sugestie, uwagi, wskazówki i
spostrzeżenia pomogą w dostosowaniu tytułu i treści pisma do Państwa potrzeb
i oczekiwań.
Dyrektorów i Kierowników Bibliotek prosimy o przekierowanie linka doswoich
pracowników z prośbą o wypełnienie ankiety przez jak największą liczbę osób.
Wyniki ankiety będą omówione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Federacji
Bibliotek Kościelnych Fides, które odbędzie się we wrześniu w Warszawie.
Bardzo proszę Państwa o sprawne i rzetelne wypełnienie ankiety do końca
czerwca.
Z wyrazami szacunku
Bogumiła Warząchowska

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/wn5zWSNjDX

_______________________________________________
Lista dyskusyjna Zarządu FIDES
Fides-b w fides.org.pl
http://fidkar.fides.org.pl/mailman/listinfo/fides-b Więcej informacji o liście Fides-lista