[FIDES] podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Tomasz Garwoliński tomgar w uwm.edu.pl
Czw, 15 Wrz 2016, 00:17:52 CEST


Jak zwykle, po zakończeniu Walnego Zgromadzenia przesyłam podstawowe 
informacje, szczególnie dla tych, którzy nie byli obecni. Protokół 
oczywiście będzie opublikowany w "Fides. Biuletynie Bibliotek Kościelnych"

1. XXII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło 
się w Warszawie na zaproszenie Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Miało ono miejsce w 25. rocznicę powstania Federacji. 
Wzięło w nim udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli czterdziestu 
kilku bibliotek kościelnych w Polsce, bp prof. dr hab. Andrzej 
Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES 
oraz zaproszeni goście (m.in. członkowie honorowi i członkowie Rady 
Naukowej „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”).

2. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nadało honorowe członkostwo 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES następującym osobom: ks. dr hab. 
Mieczysławowi Olszewskiemu, o. prof. dr hab. Rolandowi Prejsowi OFMCap., 
prof. dr hab. Irenie Socha, prof. dr hab. Zbigniewowi Żmigrodzkiemu.

3. Kilka razy pojawiał się postulat zmiany lub przemodelowania Statutu 
naszej federacji, ze względu na zmieniające się czasy i pojawiające się 
nowe wyzwania.

4. Ks. Jerzy Witczak przekazał informacje o katalogu wspólnym FIDES i 
poprowadził dyskusję o przyszłości katalogów komputerowych w programie 
bibliotecznym MAK. Federacja zdecydowała się na pogram Koha, który 
wcześniej był wprowadzony przez biblioteki dominikańskie. Dyskusja 
doprowadziła do wniosku, że projekt funkcjonuje już dwa lata i spełnia 
pokładane w nim nadzieje. Opiera się na ścisłej współpracy z NUKAT, z 
którego pobierane są wzorcowe opisy bibliograficzne i do którego 
wprowadzane są nowe opisy, tworzone przez biblioteki współpracujące. W 
ten sposób oszczędza się czas i uzyskuje jednolitość opracowania. 
Pozwala to również na szerokie upowszechnianie informacji o naszych 
zbiorach. Przyjęte rozwiązanie jest też najtańsze z możliwych. Nie 
wymaga zakupu komputerów i oprogramowania, nie wymaga też obsługi 
informatycznej w poszczególnych bibliotekach.

5. Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, poprowadziła sesję z okazji 
25 rocznicy powstania Federacji FIDES. Ks. Krzysztof Gonet wspominał 
powstanie Federacji FIDES przed dwudziestu pięciu laty, zaś ks. dr Jerzy 
Witczak ukazał jak wygląda to stowarzyszenie bibliotek kościelnych dziś. 
Z kolei prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata mówiła na temat: 
/Organizacja wiedzy i systemy organizacji wiedzy w Internecie. Nowe 
kierunki badań i modele narzędzi/. Prof. dr hab. Jadwiga 
Woźniak-Kasperek przedstawiła referat: /Ważniejsze problemy bibliotek 
naukowych w Polsce – wybór subiektywny/.

6. Bogumiła Warząchowska przedstawiła sprawy „Fides. Biuletynu Bibliotek 
Kościelnych”. Wręczyła również egzemplarze autorskie tym osobom, które 
napisały artykuły i inne teksty do dwóch najnowszych numerów. Pani 
Warząchowska zachęcała do publikowania w czasopiśmie. Omówiła wyniki 
ankiety dotyczącej naszego półrocznika. Do redakcji wpłynęły 
osiemdziesiąt trzy odpowiedzi.

7. Następnie przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
na kadencję 2016-2019. Przewodniczącym Zarządu został wybrany ks. Jerzy 
Witczak. Do Zarządu weszli również: Bogumiła Warząchowska (zastępca 
przewodniczącego), ks. Tomasz Garwoliński (sekretarz), ks. Wacław 
Umiński (skarbnik) i Katarzyna Materska (członek). Do Komisji Rewizyjnej 
zostali wybrani: ks. Bogusław Dygdała (przewodniczący) o. Grzegorz 
Filipiuk OFMCap. (sekretarz) i Edwin Klessa.

8. Nie zgłoszono żadnych propozycji miejsca przyszłorocznego 
XXIIIWalnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

9. Podczas wieczornego spotkania szkoleniowego o. Janusz Kaczmarek OP 
podzielił się kilkoma uwagami związanymi z katalogowaniem.

10. Trzeci dzień XXIIWalnego Zgromadzenia wypełniła sesja w Centrum 
NUKAT. Na początku wszystkich powitała pani Ewa Kobierska-Maciuszko, 
kierownik Centrum NUKAT. Następnie pani Bożena Rogoźnicka starała się 
odpowiedzieć na pytanie czy współpraca z katalogiem NUKAT jest wyzwaniem 
czy wsparciem dla bibliotekarza. Jacek Laskowski zaprezentował referat: 
/Przejrzystość segmentu religijnego bazy NUKAT – postulat precyzyjności 
w opracowaniu formalnym i przedmiotowym dokumentów chrześcijańskich i 
chrześcijaństwa dotyczących/. Na koniec Leszek Śnieżko i Magdalena 
Rowińska spojrzeli na RDA okiem teoretyka i praktyka.

XXII Walne Zgromadzenie było wspomnieniem początków z okazji 25 rocznicy 
powstania naszej federacji, ale też spojrzeniem na teraźniejszość i 
przyszłość. Nieobecni niech żałują...


ks. Tomasz Garwoliński

sekretarz Zarządu

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20160915/3c660508/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista