[FIDES] Informacja o Walnym Zgromadzeniu Federacji

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Pon, 21 Sie 2017, 20:59:03 CEST


Drodzy Członkowie Federacji Bibliotek Kościelnych “Fides”,

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zapraszam na 23. Walne Zgromadzenie “Fides” w dniach 5-7 września 2017 roku w Toruniu w Centrum Dialogu i Bibliotece Diecezjalnej im. ks. Stanisława Kujota. Walne Zgromadzenie rozpocznie się 5 września o godz. 19.00 w pierwszym terminie, a w drugim terminie 6 września o godz. 15.00. 

Proponowany porządek obrad:

1.   Modlitwa i przywitanie

2.   Zatwierdzenie porządku obrad

3.   Zatwierdzenie protokołu z 22. Walnego Zgromadzenia w Warszawie

4.   Sprawozdanie z pracy Zarządu

5.   Sprawozdanie Skarbnika

6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie Zarządowi absolutorium

7.   Zmiana (ujednolicenie) nazwy Federacji wymagana przez MSWiA

8.   Zmiany w Statucie

9.   Informacje o katalogu wspólnym FIDES 

10. Sprawy „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”

11. Informacje z bibliotek członkowskich – o nowościach, wydarzeniach, projektach 

12. Propozycje miejsca kolejnego walnego zgromadzenia

13. Wolne wnioski

14. Zakończenie obrad


Ponieważ Istotnym punktem porządku obrad są zmiany w Statucie oraz uchwała o zmianie nazwy Federacji, podajemy dwa terminy, zgodnie z Art. 31 Statutu:

1.    Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów - w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych lub ich pełnomocników, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 


Przypominam, że do udziału w głosowaniach uprawnieni są tylko oficjalni członkowie Federacji, którzy złożyli swoje podpisane deklaracje członkowskie, lub osoby upoważnione przez nich na piśmie – proszę zatem zadbać o upoważnienia w przypadku zastępstw.

Proponowane zmiany w Statucie zostaną przesłane jeszcze przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, w ciągu ok. tygodnia, aby można się było z nimi zapoznać. Informuję, że nie wpłynęła żadna propozycja zmian po moim apelu, zatem propozycje zmian opracowuje Zarząd i powołana przez Zarząd komisja.

Program Walnego Zgromadzenia i towarzyszących mu wydarzeń w załączeniu. Informacje zawiera również nasza strona internetowa:
http://www.fides.org.pl/index.php/dzialalnosc/158-23-walne-zgromadzenie-odbedzie-sie-w-toruniu

Zasadniczo czas zgłoszeń na noclegi i wyżywienie już się skończył, ale zgłoszeń nie jest wiele (45 osób). Gdyby jednak jeszcze ktoś z Czcigodnych i Szanownych zdecydował się na udział w naszym dorocznym spotkaniu – do czego bardzo gorąco zachęcam, to proszę o indywidualne zorganizowanie sobie noclegu oraz kontaktowanie się bezpośrednio z ks. Bogusławem Dygdałą (b.dygdala w bibdiec.pl). Można też przynajmniej wziąć udział w obradach w środę, bez noclegów, jeśli ktoś nie ma daleko do Torunia. W takim przypadku prosiłbym jednak również o wcześniejszą informację. 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w Toruniu. Szczęść Boże!
ks. Jerzy Witczak

_________________________________

ks. dr Jerzy Witczak
dyrektor Biblioteki PWT i MWSD
administrator sieci komputerowej
e-mail: witczak w pwt.wroc.pl
tel. 713 214 171 w. 50, kom. +48 605 628 970
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pl. Katedralny 14, 50-329 WROCŁAW


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170821/df791731/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Walne plan.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 15140 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170821/df791731/attachment.docx>


Więcej informacji o liście Fides-lista