[FIDES] Propozycja zmiany Statutu

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Wto, 29 Sie 2017, 22:45:07 CEST


Drodzy i Szanowni Członkowie “Fides”,

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dopatrzyło się potrzeby zmian w naszym Statucie, bez których nie było możliwe dalsze normalne działanie Federacji. Również Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski postulował poprawienie naszego Statutu zgodnie z KPK. Te wymagania zbiegły się z naszej strony z propozycjami uwspółcześnienia pewnych zapisów, jak również doprecyzowania rozwiązań statutowych.

Zarząd powołał komisję pod przewodnictwem pani prof. Katarzyny Materskiej. Komisja prezentuje obecnie wynik swojej intensywnej pracy jako całościową propozycję odnowionego Statutu, który po dyskusji powinien być uchwalony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w Toruniu. Prosimy o dogłębne zapoznanie się z załączonym tekstem i nadsyłanie uwag mailem albo o przygotowanie ich, najlepiej na piśmie, do przedstawienia podczas dyskusji, zgodnie z przesłanym wcześniej porządkiem obrad. Przewidujemy osobne głosowania nad wariantowymi propozycjami, dotyczącymi poszczególnych artykułów, jeśli się pojawią.

Dziękuję wszystkim członkom komisji oraz Zarządu za ich wkład w pracę nad odnowieniem Statutu, a w szczególności pani prof. Katarzynie Materskiej i o. Grzegorzowi Filipiukowi, bez których wykonanie tego zadania nie byłoby możliwe.

Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!
ks. Jerzy Witczak

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170829/355deb60/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: STATUT_29.08_ost.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 30835 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170829/355deb60/attachment.docx>


Więcej informacji o liście Fides-lista