[FIDES] wymiana publikacji

biblioteka w pwsd.gniezno.pl biblioteka w pwsd.gniezno.pl
Pon, 13 Lut 2017, 13:21:51 CET


Biblioteka PWSD w Gnieźnie posiada różne nr i roczniki dublety 
następujących czasopism:
Comunio, Hejnał Mariacki, Katecheta, Acta Mediavelia,Kwartalnik 
Historyczny, Novum, Nowa Biblioteka Kaznodziejska, Nasza Przeszłość,L 
Osservotare Romano,, Materiały Homiletyczne,Przegląd Powszechny, 
Przewodnik Katolicki opr.,, Ruch Bibilijny i Liturgiczny, 
Katecheta,Studia Polonijne,Studia GnesnesiaChrist in der Gegenwart, 
Rozkaz wewnętrzny biskupa polowego wojsk polskich. Informacja prosimy 
podać do dn. 28.02.2016. Wysyłka na koszt zamawiającego.
                      Z wyrazami szacunku
                      Bogumiła Swat


Więcej informacji o liście Fides-lista