[FIDES] spotkanie Zarządu

Tomasz Garwoliński tomgar w uwm.edu.pl
Wto, 21 Lut 2017, 22:30:46 CET


Wielebni Księża, Siostry Zakonne, Szanowni Państwo, Zarząd Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES spotkał się 20-21 lutego 2017 roku na 
posiedzeniu w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym i Bibliotece Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecni byli wszyscy 
członkowie Zarządu: ks. Jerzy Witczak (przewodniczący), p. Bogumiła 
Warząchowska (zastępca przewodniczącego), ks. Wacław Umiński CM 
(skarbnik), ks. Tomasz Garwoliński (sekretarz), p. Katarzyna Materska 
(członek Zarządu). W części obradach uczestniczył o. Grzegorz Filipiuk 
OFMCap. (sekretarz komisji rewizyjnej).

Przed posiedzeniem Zarządu ks. Bogusław Dygdała, dyrektor Centrum 
Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu, złożył propozycję 
zorganizowania XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES w dniach *5-7 września 2017 roku*. Uczestnicy znajdą 
zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym oo. Redemptorystów, a obrady będą 
się odbywać z Centrum Dialogu i Bibliotece Diecezjalnej. Proszę sobie 
wpisać już termin do swoich kalendarzy.

Redaktor naczelna Bogumiła Warząchowska poruszyła sprawy „Fides. 
Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. Omówiła zawartość numeru 1 z roku 
2017. Na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Fides” 
nadal pozostał z 5 punktami. Istnieje jednak konieczność mobilizacji 
całego środowiska bibliotek kościelnych, aby podnosić jakość materiałów 
w półroczniku. Ważne, żeby treść artykułów dotyczyła nie tylko historii 
bibliotek, ale także nowych technologii i pomysłów na przyszłość dla 
bibliotek kościelnych. W związku z ubiegłoroczną propozycją obniżenia 
ceny półrocznika do 40 zł za egzemplarz dla członków Federacji, 
stwierdzono, że na razie nie ma takiej możliwości. Zaproponowano, by 
archiwalne numery „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych” sprzedawać za 
następującą cenę: za lata 1995-2000 – 10 zł, za lata 2001-2005 – 20 zł, 
za lata 2006-2010 – 30 zł, za lata 2011-2015 – 40 zł. Ks. Tomasz 
Garwoliński zgłosił postulat, by do instytutów informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa wysłać propozycję prenumeraty periodyku. Dotychczas 
niektóre z nich otrzymywały „Fides” za darmo. W związku z zaleganiem 
numerów archiwalnych rozważano zmniejszenie nakładu czasopisma z 200 do 
150 egzemplarzy.

Ks. Wacław Umiński CM przekazał informację, że w związku z 
przemianowaniem Banku BGŻ w Bank BGŻ BNP Paribas zablokowano konto 
Federacji. W chwili obecnej należy złożyć wymagane dokumenty w 
warszawskiej placówce banku. Mam nadzieję, że przewodniczącemu i 
skarbnikowi to się dziś udało.

W związku z pismem bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski, z 11 stycznia 2017 roku, dotyczącym 
konieczności dostosowania nazwy Federacji do brzmienia w rozporządzeniu 
Ministra – Szefa Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 roku w 
sprawie nadania osobowości prawnej, Zarząd podjął dyskusję nad zmianą 
Statutu. Taka sugestia pojawiła się również wcześniej podczas XXII 
Walnego Zgromadzenia. Zarząd zaproponował powołanie komisji do spraw 
nowelizacji Statutu. Przewodniczącą komisji została dr hab. Katarzyna 
Materska, prof. UKSW, a pozostałymi członkami: ks. Tomasz Garwoliński, 
sekretarz Zarządu, oraz ks. Bogusław Dygdała, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Komisja będzie konsultować zmiany w Statucie z prawnikiem i 
kanonistą. Podczas najbliższego walnego zgromadzenia należałoby uchwalić 
nowy Statut oraz regulamin wyborów Zarządu.

To tylko skrót spraw poruszanych na zebrani Zarządu. Pełny protokół 
będzie opublikowany w "Fides. Biuletynie Bibliotek Kościelnych"

/ks. Tomasz Garwoliński//, sekretarz Zarządu/

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20170221/a7da8617/attachment.html>


Więcej informacji o liście Fides-lista