[FIDES] Aktualizacja EBNT

Jerzy Witczak witczak w pwt.wroc.pl
Wto, 17 Sty 2017, 12:04:14 CET


Wielebne Siostry, Przewielebni Księża, Szanowni Państwo

Wydawnictwa informacyjne, w tym różnego rodzaju  bibliografie, są niezbędne 
do racjonalnego rozwoju każdej dyscypliny naukowej.Latwiej korzysta się z 
drukowanych spisów bibliograficznych, ale szybciej z elektronicznych baz 
danych. Jedne i drugie  wzajemnie się uzupełniają. Dzięło Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES jest bardzo wartościowe. Elektroniczna 
Bibliografia Nauk Kościelnych jest potrzebna dla wielu użytkowników 
informacji naukowej. Sądze,że jest wykorzystywana, zarówno przez krajowych, 
jak i zagranicznych kwerendzistów.Powinna być kontynuowana.

Przy okazji uprzejmie informuję, że druk mojego "Katalogu prac dyplomowych" 
opóznia się ze względu na indeks.Mam problemy z osobami sporządzającymi 
skład komputerowy.Zaplanowane terminy nie są respektowane
przez w/w.W lutym 2017 roku powinien być finisz 2 tomu. Przepraszam za 
opóznienia.

Ukłony i pozdrowienia

Ryszard Zmuda


________________________________________
Od: fides-lista-bounces w fides.org.pl [fides-lista-bounces w fides.org.pl] w 
imieniu użytkownika Jerzy Witczak [witczak w pwt.wroc.pl]
Wysłane: 15 stycznia 2017 20:23
Do: FIDES
Temat: [FIDES] Aktualizacja EBNT

Drodzy i Czcigodni,

Przekazuję aktualne informacje na temat naszej bazy EBNT – Elektroniczna 
Bibliografia Nauk Teologicznych.
http://biblio.fides.org.pl/

W dniu 14.01.2017 liczba dokumentów w bazie EBNT wzrosła do 102.232. 
Dodanych zostało kolejnych 1005 rekordów z zawartością czasopism, w tym nowy 
tytuł: “Przegląd Homiletyczny (Kielce)” - z lat 2002-2013 (wygląda na to, że 
od 2014 roku nie ukazuje się...), oraz zawartość jednej pracy zbiorowej 
wydanej przez Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach. Zachęcam do korzystania, 
promowania wśród czytelników oraz do przesyłania uwag, korekt i propozycji. 
Może do tego służyć nasz specjalny adres e-mail: 
ebnt.fides w gmail.com<mailto:ebnt.fides w gmail.com>

Przy okazji chciałbym prosić o odpowiedź na mini-ankietę:

1. Czy baza EBNT jest jeszcze potrzebna i powinna być nadal uzupełniana? 
(Biblioteka Narodowa rozpisuje zawartość czasopism oraz niektórych prac 
zbiorowych i opisy te są dostępne w katalogu BN wraz z opisami książek, 
również w katalogu NUKAT coraz więcej opisów poszczególnych artykułów z prac 
zbiorowych (zwanych rekordami analitycznymi) – tworzą je również niektóre 
biblioteki FIDES...)

2. Jeśli EBNT ma być nadal prowadzona, to czy osobno, czy w połączeniu z 
Centralnym Katalogiem FIDES? (jak to właśnie robią BN i NUKAT)

3. Baza EBNT i katalog BN używają innego języka opracowania przedmiotowego 
niż Biblioteki KUL i UPJPII, które tworzą rekordy analityczne do NUKAT, w 
związku z tym nie można wprost wykorzystać tych rekordów w bazie EBNT. Czy 
można coś na to poradzić? Jak ma wyglądać współpraca dużych bibliotek 
akademickich przy tworzeniu EBNT?

Dziękuję za odpowiedź, szczególnie proszę o nią osoby bliżej znające temat 
bibliografii oraz dyrektorów bibliotek.

Szczęść Boże w Nowym Roku!
ks. Jerzy Witczak
________________________________
[Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie 
antywirusowe Avast.
www.avast.com<https://www.avast.com/antivirus>


Klauzula poufności. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki 
są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym 
adresatem, jakiekolwiek wykorzystanie w tym zapoznanie się z treścią 
przesłanych informacji, jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne 
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy 
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i 
usunięcie otrzymanych informacji. Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
90–419 Łódź, Al. Kościuszki 4, Rektorat – Centrala, Tel. 42 272 59 66 
www.umed.lodz.pl Confidentiality Notice - This e-mail is confidential, may 
be legally privileged. If you are not the intended recipient, you may not 
use, disclosure, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you 
received this e-mail in error, please notify the sender and delete the 
material from any computer.Contact:Medical University of Lodz, 90–419 Lodz, 
POLAND, 4 Kosciuszki Avenue, Rector’s Office, phone 0048 42 272 59 66 
www.umed.lodz.pl 


---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirusWięcej informacji o liście Fides-lista