[FIDES] Zyczenai

Waclaw Uminski waclaw.uminski w upjp2.edu.pl
Czw, 29 Mar 2018, 11:46:53 CEST


Gromadząc się w tych dniach wokół Chrystusa,

aby razem z Nim przeżywać przejście przez cierpienie i mękę

aż do radosnego Zmartwychwstania,

życzymy, aby to wierne trwanie przy Nim

zaowocowało pokojem serca

i pogłębieniem relacji z Nim i tymi,

którzy towarzyszą nam w drodze.


Z serdecznymi pozdrowieniami

ks. Wacław wraz z pracownikami Biblioteki Misjonarzy w Krakowie
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20180329/f8fea1b9/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Pascha.jpg
Type: image/jpeg
Size: 35174 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://fidkar.fides.org.pl/pipermail/fides-lista/attachments/20180329/f8fea1b9/attachment.jpg>


Więcej informacji o liście Fides-lista