<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18975">
<STYLE></STYLE>
</HEAD><FONT face=Arial><FONT size=2>
<BODY>
<DIV>Podaję pełniejszą wersję komunikatu, w wersji ze strony FIDES:)</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>
<TABLE class=contentpaneopen>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD class=contentheading width="100%"><STRONG>Powstaje Elektroniczna 
      Bibliografia Nauk Teologicznych </STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=contentpaneopen>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD vAlign=top>
      <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>List intencyjny w sprawie 
      współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych 
      podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja 
      Bibliotek Kościelnych &#8222;FIDES&#8221;. Bibliografia rejestrować będzie zawartość 
      ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac 
      zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List 
      intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący 
      zarządu Federacji &#8222;FIDES&#8221; ks. dr Jerzy Witczak.</FONT></P>
      <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>Bibliografia powstanie w 
      znacznej mierze w oparciu o przekazywane nieodpłatnie przez Bibliotekę 
      Narodową opisy bibliograficzne tworzone w Zakładzie Bibliografii 
      Zawartości Czasopism BN. Do końca 2010 roku BN przekaże Federacji &#8222;FIDES&#8221; 
      ok. 52 tysiące opisów już istniejących (za lata 1996-2010), natomiast 
      nowotworzone opisy będą przekazywane na bieżąco, w cyklu 
      miesięcznym.</FONT></P>
      <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>Biblioteki należące do 
      Federacji &#8222;FIDES&#8221; będą natomiast tworzyć opisy artykułów zawartych w 
      pracach zbiorowych oraz uzupełnią bibliografię zawartości czasopism o lata 
      wcześniejsze i tytuły nieindeksowane przez BN. Ponadto opisy tworzone w 
      Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN, tak jak i pozostałe, będą 
      uzupełniane m.in. o streszczenia (spisy treści) i linki do wersji 
      pełnotekstowych w bibliotekach cyfrowych. Bibliografia udostępniana będzie 
      nieodpłatnie w Internecie z serwera Federacji 
  &#8222;FIDES&#8221;.</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML></FONT></FONT>