<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23487">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Drodzy Państwo,</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Przypominam o możliwości sprawdzania listy ostatnio 
dodanych dubletów, przeznaczonych na wymianę, pod adresem:</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><A 
href="http://mak.pwt.wroc.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=10">http://mak.pwt.wroc.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=10</A></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Można tę bazę przeglądać również wg miesięcy, w 
których wprowadzono opisy (ideks: Data_wprow.). Zamówienia proszę przesyłać na 
adres: <A href="mailto:wymiana@pwt.wroc.pl">wymiana@pwt.wroc.pl</A> W zamówieniu 
prosimy o podawanie tylko samych sygnatur. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Pozdrawiamy. Szczęść Boże!</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>ks. Jerzy Witczak</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 
face=Arial>_______________________________________</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>ks. dr Jerzy Witczak<BR>dyrektor<BR>Biblioteka 
Papieskiego Wydziału Teologicznego<BR>pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław<BR>tel. 
071 321-41-71 w. 50<BR><A 
href="mailto:bibl@pwt.wroc.pl">bibl@pwt.wroc.pl</A><BR><A 
href="http://www.pwt.wroc.pl/bg/">www.pwt.wroc.pl/bg/</A></FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>