<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt" 
align=center><U><SPAN 
style="COLOR: ; LINE-HEIGHT: 25pt; mso-bidi-font-size: 20.0pt"><FONT 
style="FONT-SIZE: 22pt" color=#4f81bd>Elektroniczna Bibliografia Nauk 
Teologicznych</FONT></SPAN></U></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt" 
align=center><A title=http://www.fides.org.pl/cgi-bin/ebnt/makwww.exe 
href="http://www.fides.org.pl/cgi-bin/ebnt/makwww.exe"><FONT 
size=5>http://www.fides.org.pl/cgi-bin/ebnt/makwww.exe</FONT></A></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt" 
align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="COLOR: ; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><FONT 
style="FONT-SIZE: 18pt" color=#c0504d>Aktualności</FONT></SPAN><SPAN 
style="COLOR: "></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt"><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 16pt"><FONT 
style="FONT-SIZE: 14pt">3.05.2014 </FONT></SPAN></B></P>
<OL style="MARGIN-BOTTOM: 0cm; MARGIN-TOP: 0cm" type=1>
  <LI class=MsoNormal 
  style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
  style="LINE-HEIGHT: 14pt">Dodano 665 opisów z BZCZ (Biblioteka Narodowa). Od 
  początku 2014 roku BN opracowuje czasopisma na bieżąco po otrzymaniu od 
  wydawców. Powstała w ten sposób luka w bibliografii większości tytułów, która 
  ma być sukcesywnie uzupełniana w przyszłości.</SPAN> 
  <LI class=MsoNormal 
  style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
  style="LINE-HEIGHT: 14pt">Dodano 156 opisów z 12 prac zbiorowych z serii 
  „Karmel Żywy” i „Studia Theologiae Fundamentalis” (FIDES). Łączna liczba 
  tytułów wzrosła do 445.</SPAN> 
  <LI class=MsoNormal 
  style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
  style="LINE-HEIGHT: 14pt">Kontynuowano ujednolicanie haseł przedmiotowych 
  według kartoteki wzorcowej JHPBN.</SPAN> 
  <LI class=MsoNormal 
  style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
  style="LINE-HEIGHT: 14pt">Łączna liczba rekordów w bazie wynosi 87.245. Od 
  ostatniego komunikatu przybyło 821 opisów.</SPAN></LI></OL>
<DIV class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
style="LINE-HEIGHT: 14pt"></SPAN>&nbsp;</DIV>
<DIV class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
style="LINE-HEIGHT: 14pt">Jak zwykle dziękuję za udział w tworzeniu i promowaniu 
naszej wspólnej bibliografii FIDES. Szczęść Boże!</SPAN></DIV>
<DIV class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
style="LINE-HEIGHT: 14pt">ks. Jerzy Witczak</SPAN></DIV>
<DIV class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 13pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN 
style="LINE-HEIGHT: 14pt"></SPAN>&nbsp;</DIV></DIV></DIV>
<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="http://www.avast.com/">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona <a href="http://www.avast.com/">avast! Antivirus</a> jest aktywna.
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</BODY></HTML>