<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Drodzy Przyjaciele!</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Niech naszymi życzeniami wielkanocnymi będą w tym roku słowa z ostatniego 
orędzia św. Jana Pawła II na Wielkanoc 2005 roku:</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały 
  Panie, </STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>także i my, ludzie trzeciego 
  tysiąclecia!</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>Zostań z nami teraz i po wszystkie 
  czasy.</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>Spraw, by materialny postęp 
  ludów</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>nigdy nie usunął w cień wartości 
  duchowych,</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>które są duszą ich 
  cywilizacji.</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>Prosimy Cię, wspieraj nas w 
  drodze.</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy 
  nadzieję,</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego 
  (por. J 6, 68).</STRONG></FONT></DIV>
  <DIV><FONT color=#9bbb59 size=4><STRONG>Mane nobiscum, Domine! 
  Alleluja!</STRONG></FONT></DIV></BLOCKQUOTE>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Z pamięcią w modlitwie</DIV>
<DIV>ks. Jerzy Witczak</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV>
<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="http://www.avast.com/">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
                                <br><a href="http://www.avast.com/">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</BODY></HTML>