<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Drodzy Państwo,</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Z okazji kolejnej rocznicy wyboru św. Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i 
Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie przekazał Federacji FIDES zawartość 
kolejnych dwóch tomów "Bibliografii polskiej Jana Pawła II" (tj. T. 8 i 9) - 
łącznie 7452 opisy. Już od czterech lat na serwerze FIDES prezentujemy bazę 
bibliograficzną, która jest kumulacją wszystkich tomów wydanych w Rzymie przez 
Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem 
pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a 
opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Po 
aktualizacji zakres czasowy bibliografii poszerzył się o dwa lata, a liczba 
rekordów wzrosła do 38. 157.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Adres strony informacyjnej:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=129%3Abibliografia-jpii&amp;catid=23%3Abazy&amp;Itemid=73">http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=129%3Abibliografia-jpii&amp;catid=23%3Abazy&amp;Itemid=73</A></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Bezpośredni adres bazy:</DIV>
<DIV><A title=http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/makwww.exe?BM=34 
href="http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/makwww.exe?BM=34">http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/makwww.exe?BM=34</A></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Przesyłam pozdrowienia. Szczęść Boże!</DIV>
<DIV>ks. JW</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV>
<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="https://www.avast.com/antivirus">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
                                <br><a href="https://www.avast.com/antivirus">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</BODY></HTML>