<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Drodzy Państwo,</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Od dzisiaj w Centralnym Katalogu Bibliotek FIDES udostępniamy informacje o 
zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Do naszej bazy dodanych zostało 31.640 opisów, które teraz będą poddane 
procedurom scalania i ujednolicenia z całością katalogu. Jednocześnie już z 
dniem dzisiejszym zasoby tej biblioteki będą stopniowo widoczne w katalogu 
NUKAT. Pierwszy dodany opis znajdą Państwo tutaj:</DIV>
<DIV><A 
title=http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo%3A562277&amp;theme=nukat 
href="http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo%3A562277&amp;theme=nukat">http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo%3A562277&amp;theme=nukat</A></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Gratulacje! Vivat sequentes! ;-)</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>Szczęść Boże!</DIV>
<DIV>ks. Jerzy Witczak</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV>
<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="https://www.avast.com/antivirus">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
                                <br><a href="https://www.avast.com/antivirus">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</BODY></HTML>