<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><FONT 
style="size: 2" face=Arial>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial>Szanowni Państwo,</FONT></DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial>W załączeniu przesyłamy ofertę dubletów 
książek wprowadzonych do bazy do lutego br. Zamówienia proszę przesyłać na 
adres: <A href="mailto:wymiana@pwt.wroc.pl">wymiana@pwt.wroc.pl</A></FONT></DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial>Decyduje kolejność zgłoszeń. </FONT><FONT 
style="size: 2" face=Arial>W zamówieniu prosimy o podawanie tylko samych 
sygnatur, umieszczonych pod opisami. Jak zwykle odbiór własny lub oczekujemy 
rekompensaty za koszty przesyłki – bądź w ramach wymiany, bądź opłacenia przez 
Zamawiającego.</DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial>Pozdrawiamy. Szczęść Boże!</FONT></DIV>
<DIV><FONT style="size: 2" face=Arial>ks. Jerzy 
Witczak</FONT></DIV></FONT></FONT></DIV></DIV></BODY></HTML>